Actueel

We mikken op een start in augustus 2018

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden!

Vrijeschool onderwijs is helemaal booming! Ouders en leerlingen kiezen steeds vaker voor een vrijeschool. De afgelopen 5 jaar laat een landelijke groei van maarliefst 24% zien. Ook in Almere blijft de belangstelling voor vrijeschoolonderwijs toenemen en daarmee het gemis van een middelbare vrijeschool. Veel ouders zoeken een school met minder toetsdruk en meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen. De uitstekende examenresultaten van vrijescholen zijn natuurlijk ook belangrijk, want elke leerling doet aan het eind van zijn schoolloopbaan het landelijk centraal eindexamen.

Via dit bericht willen wij, als ouderinitiatief, jullie ervan op de hoogte brengen dat de ontwikkeling van een middelbare vrijeschool in Almere inmiddels in een gevorderd stadium is. De intentie is dan ook om in augustus 2018 te starten met een school op mavo-, havo- en vwo-niveau. Daarmee wordt een lang gekoesterde en breed gedragen behoefte werkelijkheid: inspirerend, vitaal en duurzaam voortgezet vrijeschool onderwijs in Almere!

Op dit moment wachten we op de beslissing vanuit twee grote scholengemeenschappen in Almere en zijn we in een fase beland waarin wij jullie als ouders en leerlingen willen betrekken bij het proces. Een gemeenschap vorm je immers samen, dus jullie betrokkenheid en commitment zien wij als een essentieel onderdeel hiervan. Naast het in kaart brengen van de concrete belangstelling van huidige 6e klassers zijn wij ook erg benieuwd naar jullie input; jullie wensen, verwachtingen, ideeën, etc.

Uit eerdere verkenning zagen we naast belangstelling uit Almere ook die van ouders en leerlingen uit omliggende gebieden als Weesp, Muiden, ’t Gooi, Lelystad en Amsterdam. Door de goede bereikbaarheid is ook voor de ouders en kinderen uit deze regio’s een middelbare vrije school in Almere een interessante optie.


Informatie bijeenkomsten
Wij nodigen jullie allen dan ook uit om samen met ons, middels een reeks bijeenkomsten de weg naar onze nieuwe school te verkennen en verder vorm te geven. Graag vertellen wij meer over de inhoud van het lesplan, de organisatie van de aanstaande 7de klas en over de plannen van het VVO in het algemeen en zal er ruim gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen en vragen te stellen. De komende maanden hebben we bijeenkomsten gepland op:

Woensdag 22 november 2017 om 19.30 uur
Woensdag 13* december 2017 om 19.30 uur
Donderdag 18 januari 2018 om 19.30 uur

*) gewijzigde datum

Locatie: Vrijeschool Almere, Lierstraat 7, 1312 JZ Almere

Om een beeld te krijgen van de belangstelling voor de bijeenkomsten, vragen we jullie je bij voorkeur van tevoren aan te melden. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier onder deze tekst. Voor meer informatie, kijk op deze website van VVO Almere en/of onze Facebookpagina ‘VVO Almere’. We hopen jullie te ontmoeten op de informatie bijeenkomsten en kijken uit naar de kennismaking!


Aanmeldingsformulier informatieavonden

(tekst gaat door onder het formulier)Waarom een voortgezet vrijeschool?
Zowel inhoudelijk als organisatorisch sluiten basis vrijeschoolonderwijs en voortgezet vrijeschoolonderwijs naadloos op elkaar aan. Leerlingen stromen vanuit de 6de klas van de basisschool door naar de 7de klas (brugklas) van het VVO. Daarna volgen de 8ste, 9de, 10de (eindexamenklas voor mavo-leerlingen), 11de (eindexamenklas voor havo-leeringen) en tenslotte de 12de klas (eindexamenklas voor vwo-leerlingen).
In de 7de en 8ste klas speelt de klassenleraar een belangrijke rol. Hij/zij geeft het grootste gedeelte van het periodeonderwijs en een aantal vaklessen. Hierdoor hebben leerlingen met minder verschillende leraren te maken hebben. Ook worden lessen zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal gegeven. Zodoende verloopt de overstap van basis- naar middelbaar onderwijs op de vrijeschool vloeiender.

De plannen voor de 7de klas van VVO Almere
VVO Almere biedt alle vakken die horen bij het voortgezet onderwijs. De lesstof sluit zeer nauw aan bij de leeftijd en levensfase van leerlingen in dit leerjaar. Verdieping wordt gevonden door lesstof vakoverstijgend en projectmatig rondom een thema aan te bieden. Deze vorm van onderwijs staat binnen de vrijeschool bekend als periodeonderwijs. Hieronder twee voorbeelden periodeonderwijs in de 7de klas:

1-Periode geschiedenis
In de 7de klas (brugklas) verkennen leerlingen nieuwe grenzen en gaan ze op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ze staan over het algemeen behoorlijk open en onbevangen in het leven, maar hebben ook steeds meer belangstelling voor kennis en feiten en raken nieuwsgierig naar de wereld. Een periode geschiedenis met als thema ‘Ontdekkingsreizen’ sluit hier naadloos bij aan. Verhalen over als Vasco da Gama, Columbus en Magelhaes maken niet alleen de moed van mensen om hun horizon te verbreden voelbaar, maar ook de angst en gevaren van het leven op zee.

2-Periode Mechanica
In de periode natuurkunde, mechanica, licht en geluid onderzoeken leerlingen de (fysieke) wereld om zich heen. Ze maken kennis met een belangrijke natuurkracht: de zwaartekracht. Proefondervindelijk ervaren ze de werking van katrollen, takels, hefbomen en het hellend vlak. De aandacht gaat uit naar bruggenbouw en leerlingen maken kennis met de wereld van trek- en duwkrachten. Ook de fenomenen licht en geluid komen aan bod met onder andere spiegelproeven, camera obscura, toonhoogte, frequentie, resonantie en Chladni-proeven.

Kennis verwerken in vaklessen
Tijdens vaklessen wordt de lesstof van het periodeonderwijs verder verwerkt. Overigens staan kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde als aparte vakken in het lesrooster. Naast deze kernvakken hecht het VVO veel waarde aan kunstzinnige en ambachtelijke vakken. Vakken die bijdragen aan een harmonische ontwikkeling van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan houtbewerken, tekenen en schilderen, beeldhouwen, textiele vormgeving, toneel, dans, euritmie en muziek.
Deze kunstzinnige en ambachtelijke vaklessen sluiten eveneens aan bij het periodeonderwijs. In aansluiting op de periode Mechanica ontwerpen leerlingen in vaklessen houtbewerking bijvoorbeeld een beweegbaar stuk speelgoed. Zo ontdekken ze in de praktijk wat er mogelijk is en leren ze bovendien het toepassen van basistechnieken van houtbewerking.

Werkweken & Jaarfeesten
Werkweken hebben een vaste plek in het lesprogramma van VVO Almere. Aan het eind van het eerste schooljaar is dat bijvoorbeeld een werkweek op een biologisch-dynamische boerderij. In deze werkweek gaan de kinderen aan de slag op de plek waar hun eten vandaan komt. Zodoende krijgen ze inzicht in het boerenwerk en processen die ons voedsel voortbrengen.
Tijdens het schooljaar is er aandacht voor verschillende seizoensgebonden feesten op een creatieve en verbindende wijze worden gevierd.

Meer informatie

Op de website van VVO Almere is meer informatie te vinden over Voortgezet Vrijeschoolonderwijs. Voor meer informatie over vrijeschoolonderwijs in het algemeen:
www.kiezenvoordevrijeschool.nl
www.vrijescholen.nl

Ga mee op ontdekkingstocht naar jezelf, de wereld, het verleden en de toekomst.

 

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief

* verplichte velden

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem contact met ons op. Mail of bel ons:

 

VVO Almere i.o.

info@vvo-almere.nl

06 - 40 76 66 58

Volg ons ook op Facebook!